Privacybeleid IN SE Coaching (laatste update: 18/03/2019)

IN SE Coaching respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Om uw privacy verder te beschermen, geeft deze pagina weer welke gegevens er verzameld worden. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van IN SE Coaching, waarbij IN SE Coaching niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van de website geeft u aan mijn privacybeleid te accepteren. Ik verzamel  of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan deze die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij ik van tevoren uw toestemming hiervoor zou hebben verkregen.

Klantgegevens

Wanneer u een verbintenis aangaat met IN SE Coaching vraag ik u om persoonsgegevens te verstrekken. Alle klanten kunnen alle verstrekte persoonlijke informatie ten allen tijde inzien, veranderen, of verwijderen, contacteer me hiervoor via mail.

Binnen één en dezelfde opleiding kunnen contactgegevens gedeeld worden tussen deelnemers, bijvoorbeeld ook om deelnemers toe te laten contact op te nemen om onderling te oefenen. Tegelijkertijd respecteren we ten allen tijde de vertrouwelijkheid van uw gegevens en worden deze niet verder aan derden doorgegeven.

Mailverkeer en andere communicatie

Het is mogelijk dat email of andere berichten die u naar mij zendt, evenals persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn, bewaard worden. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Websitegebruik

Ik verzamel geen gegevens van u via cookies, Google Analytics of andere indirecte methodes om gegevens te verzamelen. De LinkedIn knop op de website werkt mogelijks met cookies van derde partijen. Deze cookies worden echter alleen geplaatst wanneer je op deze links klikt. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan IN SE Coaching en Ans Mouton.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

IN SE Coaching kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Contacteer me indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. IN SE Coaching geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

IN SE Coaching kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

IN SE Coaching verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de website en de diensten die aangeboden worden is het Belgisch recht van toepassing. De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van andere bepalingen. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, contacteer me via info@inse-coaching.be.

Ans Mouton